Ehdot

Jäsenehdot

 1. Ikäraja kuntosalille on 15-vuotta.
  13-14 Vuotiaat voivat liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella kuntosalin vastaanotossa.
 2. E-lasku ja sähköpostilasku Gym Söderkullan liikuntapalveluista tulee verkkopankkiisi tai sähköpostiisi n. 14 päivää ennen maksun eräpäivää.  On tärkeää että maksat laskun viimeistään eräpäivänä, koska kortti lakkaa toimimasta jos eräpäivästä on 7 (seitsemän) päivää. Kortti aktivoituu uudestaan laskun maksettuasi 2-3 päivän viiveellä.  Laskun maksamatta jättäminen, pankista e-laskutuksen irtisanominen tai kuntokeskuksessa käymättä jättäminen ei ole sama kuin irtisanoutuminen.  Irtisanoutumiset aina sähköpostilla info@gymsoderkulla.fi.
 3. Asiakas treenaa omalla vastuullaan. Tämä koskee kuntosalia ja muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja. Kuntokeskus ei ole vastuussa asiakkaiden salille tuomista arvoesineistä.
 4. Alle kuukauden mittaisista sairaustapauksista ei hyvitetä jälkikäteen. Myöskään käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Vuosikorttiasiakkailla on mahdollisuus yhteen taukoon, jonka kesto on 1 – 3 kuukautta.
 5. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti.
 6. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen, vaan irtisanoutuminen tulee tehdä kuten yllä on kerrottu.
 7. Kuntokeskuksen jäsenellä on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina ilmoittautua asiakaspalveluun sen aukioloaikoina. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen kertakäynnin. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa kuntosalin sääntöjä. Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta kuntokeskukseen ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa asiakaspalvelusta, peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen sakkomaksu 250€.
 8. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntosalille. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 9. Kuntosali on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 10. Maksujen viivästymisestä on keskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jos jäsenyys on kestänyt alle peruskauden, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.
 11. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Gym Söderkulla (Core Group Oy) ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta sopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten kohdassa 11. on kerrottu.
 12. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntokeskuksessa pyydettäessä.